NELKINDA SOFTWARE CRAFT

: Global Day of Coderetreat 2019 @ Amdocs, Pune

Coderetreat

Time:
Host: Amdocs
Facilitator: Prasad Bhalkikar, Chaitanya Vysyaraju, Saurabh Sharma, Kiran Mahamuni, Poonam Walke, Devendra Ghosh, Nisha Sahu, Laukik Kulkarni, Gaurav Shirdhonkar, Preety Kondyal, Sayali Bhatambrekar, Dhanish Pathak, Varun Kohli, Vaibhav Pokale, Saransh Jain, Gaurav Joshi, Nishant Pandya, Sourav Rath, Vikash Agarwal, Yashesh Shah, Arunraaj K R, Tushar Wagh
Location: Amdocs
CyberCity Tower 2, Cybercity, Magarpatta,
Hadapsar, Pune, Maharashtra 411013
Map
Register